اطلس تکنیک

تهویه مطبوع لوله مسی تجهیزات گازهای طبی

شرح واحد مقدار
ظرفیت حرارتی ورودی kW 26
ظرفیت حرارتی ورودی kCal/hr 22,400
ظرفیت حرارتی خروجی kW 24.2
ظرفیت حرارتی خروجی KCal/hr 21,000
حداکثر دمای آب مدار گرمایش °C 90
حداکثر دمای آب مدار آب گرم °C 60
حداقل فشار آب راه انداز bar 0.15
حداکثر ارتفاع پمپ m.w.c 5
ظرفیت منبع انبساط L 8
قطر لوله های مدار گرمایش inch 3/4
قطر لوله های مدار آب سرد و گرم inch 1/2
قطر لوله ورودی گاز inch 3/4
قطر دودکش cm 6 لوله داخلی 10 لوله خارجی
وزن خالص kg 33
ابعاد عرض ارتفاع عمق mm mm mm 400 740 332

 

  • برق مورد نیاز 220V 50Hz 1ph