اطلس تکنیک

تهویه مطبوع لوله مسی تجهیزات گازهای طبی

قطر خارجی لوله‌های مسی کلاف تولیدی  از 4/1 اینچ (35/6 میلیمتر) تا 8/7 اینچ (22/22 میلیمتر) و با ضخامتهای مختلف است و طول استاندارد هر کلاف بنا بر درخواست مشتری از 15 تا 55 متر می‌باشد. این لوله‌ها بصورت نرم عرضه می‌گردد. برای جلوگیری از آلوده شدن، این لوله‌ها تمیز شده و در پوش گذاشته می‌شود. هر کلاف داخل پلاستیک شیرینک بسته بندی شده و درون کارتن قرار داده می‌شود.

محدوده تولیدات لوله‌های بصورت کلاف و مشخصات فنی لوله مسی کلاف .

نکته: خط افقی نمایانگر ضخامت دیواره و خط عمودی نمایانگر قطر خارجی می باشد.

  mm

 0.35

  0.4

 0.45

  0.5

 0.55

  0.6

0.63

 0.65

  0.7

0.76

  0.8

0.81

  0.9

   1

1.14

  1.2

  mm

 inch

 

0.014

 

0.016

0.018

 

0.020

 

0.022

 

0.024

 

0.025

 

0.026

 

0.028

 

0.030

 

0.031

 

0.032

 

0.035

 

0.039

 

0.045

 

0.047

 

 4.76

 

 3/16

 

     

   *

 

   *

 

   *

 

   *

 

   *

 

   *

 

   *

 

   *

 

         

 6.35

 

  1/4

 

   *

 

   *

 

   *

 

   *

 

   *

 

   *

 

   *

 

   *

 

   *

 

   *

 

   *

 

         

 7.93

 

 5/16

 

   *

 

   *

 

   *

 

   *

 

   *

 

   *

 

   *

 

   *

 

   *

 

   *

 

   *

 

   *

 

       

 9.52

 

  3/8

 

   *

 

   *

   *

 

   *

 

   *

 

   *

 

   *

 

   *

 

   *

 

   *

 

   *

 

   *

 

   *

 

   *

 

   

 12.7

 

  1/2

 

   

   *

 

   *

 

   *

 

   *

 

   *

 

   *

 

   *

 

   *

 

   *

 

   *

 

   *

 

   *

 

   

15.87

 

  5/8

     

   *

 

   *

 

   *

 

   *

 

   *

 

   *

 

   *

 

   *

 

   *

 

   *

 

   *

 

   *

 

   *

 

19.05

 

  3/4

 

               

   *

 

   *

 

   *

 

   *

 

   *

 

   *

 

   *

 

   *

 

22.22

 

  7/8

 

                   

   *

 

   *

 

   *

 

   *

 

   *

 

   *