اطلس تکنیک

تهویه مطبوع لوله مسی تجهیزات گازهای طبی

فروش لوله های مسی شاخه  مهر اصل ،قائم ،باهنر

لوله های مسی شاخه  در صنایع مختلف کاربرد فراوانی دارد که بیشترین کاربرد آن در صنایع برودتی میباشد 

قطر خارجی لوله‌های شاخه‌ای تولیدی در حال حاضر از 4/1 اینچ(35/6 میلیمتر) تا 8/3-1 اینچ(9/34 میلیمتر) و با ضخامتهای مختلف است و بر اساس درخواس مشتری به طول 3 تا 6 متر قابل تولید می‌باشد. این محصولات در حالتهای آنیل متفاوت اعم از سخت، نیمه سخت و آنیل کم بر اساس تقاضای مشتری عرضه می‌شود.

محدوده تولیدات لوله‌های شاخه‌ای  مشخصات فنی لوله مسی شاخه نکته: خط افقی نمایانگر ضخامت دیواره و خط عمودی نمایانگر قطر خارجی می باشد.
 
   mm  0.35   0.4  0.45   0.5  0.55   0.6  0.63   0.7  0.76   0.81   0.9 1.02 1.07 1.14   1.25
  1.4
1.65
  mm  inch 0.014
0.016
0.018
0.020
0.022
0.024
0.025
0.028
0.030
0.032
0.035
0.040
0.042 0.045 0.049
0.055
0.065
 6.35
  1/4
   *
   *
   *
   *
   *
   *
   *
   *
   *
   *
             
 7.93
 5/16
   *
   *
   *
   *
   *
   *
   *
   *
   *
   *
             
   8
0.315
   *
   *
   *
   *
   *
   *
   *
   *
   *
   *
             
   9
0.354
   *
   *
   *
   *
   *
   *
   *
   *
   *
   *
   *
           
 9.52
  3/8
   *
   *
   *
   *
   *
   *
   *
   *
   *
   *
   *
 
         
  10
0.394
   *
   *
   *
   *
   *
   *
   *
   *
   *
   *
   *
           
  12
0.472
   *
   *
   *
   *
   *
   *
   *
   *
   *
   *
   *
           
 12.7
  1/2
   *
   *
   *
   *
   *
   *
   *
   *
   *
   *
   *
           
  14
0.551
         *
   *
   *
   *
   *
   *
   *
   *
   *
       *
   
  15
0.591
         *
   *
   *
   *
   *
   *
   *
   *
   *
       *
   
15.87
  5/8
         *
   *
   *
   *
   *
   *
   *
   *
   *
       *
   *
 
  18
0.708
             *
   *
   *
   *
   *
   *
   *
   *    *    *
   *
 
19.05
  3/4
             *
   *
   *
   *
   *
   *
   *
   *    *    *
   *
 
  22
0.874
                     *
   *
   *
   *    *    *
   *
 
22.22
  7/8
                     *
   *
   *
   *    *    *
   *
 
28.57
1-1/8
                       *    *
   *    *    *
   *
   *
 34.9
1-3/8
                         *
   *    *    *
   *
   *
توجه: علاوه بر سایزهای فوق، سایزهای دیگر بنابر درخواست مشتری و توافق طرفین قابل تولید است.