اطلس تکنیک

تهویه مطبوع لوله مسی تجهیزات گازهای طبی

لوله مسی شیاردار  صنایع مس قائم مهر اصل باهنر
قطر خارجی لوله‌های داخل شیاردار تولیدی در حال حاضر از 7 میلیمترتا 88/15 میلیمترو با مشخصات و ابعاد متنوع می‌باشد. وزن استاندارد هر کویل بنا بر درخواست مشتری از 100 تا 400 کیلوگرم بوده و علاوه بر آن لوله‌هایی با قطر بالاتر از 7/12 میلیمتر بصورت شاخه‌ای نیز قابل تولید است. ایجاد چنین شیارهایی داخل لوله مسی منجر به بهبود خواص انتقال حرارتی و تبادل گرمایی سطوح داخلی لوله می‌شود. ضریب انتقال حرارت در این لوله‌ها 2 تا 3 برابر لوله‌های بدون شیار می‌باشد. استفاده از چنین لوله‌هایی در مبدل‌های حرارتی راندمان مبدل را تا 30% افزایش داده و در نتیجه دارای مزایایی از قبیل کاهش حجم هر یونیت بدون تغییر راندمان حرارتی، صرفه‌جویی در هزینة مس، آلومینیوم و فولاد مصرفی، اشغال فضای کمتر، کمپرسورهای کوچکتر، فن‌های کوچکتر و در نتیجه کاهش صدا و نهایتاً کاهش مصرف انرژی و افزایش بهره وری این تجهیزات و قیمت تمام شدة رقابتی می‌باشد. لوله‌های داخل شیاردار را می‌توان با همان تجهیزات مربوط به لوله‌های ساده خم، اکسپند و لحیم کرد.

محدوده تولیدات لوله‌های شیاردار  و مشخصات فنی لوله شیار دار .

نکته: خط افقی نمایانگر ضخامت دیواره و خط عمودی نمایانگر قطر خارجی می باشد.

  Specification Outside
Diameter
(mm)
Bottom Wall Thickness
(mm)
Groove Depth Hf
(mm)
Number of Groove Inclination Angle
(Degree)
Fin Angle
(Degree)
7.00*0.25+0.18 7 0.25 0.18 50 18 40
7.00*0.27+0.15 7 0.27 0.15 50 18 40
9.52*0.27+0.16 9.52 0.27 0.16 70 18 40
9.52*0.28+0.12 9.52 0.28 0.12 65 15 53
9.52*0.28+0.15 9.52 0.28 0.15 60 18 40
9.52*0.28+0.20 9.52 0.28 0.20 60 18 40
9.52*0.28+0.20 9.52 0.28 0.20 60 18 53
9.52*0.30+0.20 9.52 0.30 0.20 60 18 53
9.52*0.34+0.15 9.52 0.34 0.15 60 18 53
9.52*0.34+0.20 9.52 0.34 0.20 60 18 53
9.52*0.45+0.20 9.52 0.45 0.20 60 18 48
12.7*0.35+0.25 12.7 0.35 0.25 65 18 53
12.7*0.35+0.25 12.7 0.35 0.25 65 18 65
12.7*0.41+0.20 12.7 0.41 0.20 70 18 65
12.7*0.41+0.25 12.7 0.41 0.25 60 18 65
12.7*0.45+0.20 12.7 0.45 0.20 50 18 53
15.87*0.4+0.28 15.87 0.40 0.28 75 18 53
15.87*0.4+0.28 15.87 0.40 0.28 60 18 53
15.87*0.58+0.3 15.87 0.58 0.30 75 18 48