اطلس تکنیک

تهویه مطبوع لوله مسی تجهیزات گازهای طبی

  تجهیزات نصب رادیاتور

رادیاتور آلومینیومی به تنهایی قابل نصب بر روی دیوار نیست .

تمام لوازمی که برای نصب رادیاتور آلومینیومی نیاز داریم این مجموعه را شامل می شود از جمله :

درپوش ماسوره شیر های بالا و پایین و شیر هواگیری و واشر و مغزی برای اتصال دو بلوک به یکدیگر و آچار رادیاتور و آچار هواگیری و بست رادیاتور.