اطلس تکنیک

تهویه مطبوع لوله مسی تجهیزات گازهای طبی

داکت اسپلیت مدیا

اسپلیت های کانالی سقفی

اسپلیت های کانالی سقفی امروزه بطور گسترده ای مورد توجه قرار دارند این دستگاه ها در سقف کاذب قرار گرفته و پوشیده می باشند و فضایی را در کف اشغال نکرده و به دلیل امکان توزیع مناسب هوا با استفاده ازکانال مورد استفاده قرار می گیرند .

این سیستم جزء اقتصادی ترین سیستمهای تهویه مطبوع جهان میباشدکه همواره توسط انبوه سازان مورد استقبال قرار گرفته است .