اطلس تکنیک

تهویه مطبوع لوله مسی تجهیزات گازهای طبی

 کولر داکت اسپلیت 18000

 

شماره فنی قطعه:
AUD-18UX4SKL

 

مشخصات فنی:

-تکنولوژی اینورتر (کم مصرف)

-کلاس انرژی A

-جریان و توان مصرفی متغیر متناسب با بار برودتی محیط ( عملکرد هوشمند )

-سرمایش و گرمایش مطلوب متناسب با نیاز مشتری ( Comfortable Operation )

-جریان راه اندازی پایین ( بدون شوک الکتریکی در هنگام راه اندازی )

-عملکرد گرمایشی پر قدرت تا منفی ۱۰ درجه سانتیگراد

-سطح صدای پایین

-سرمایش و گرمایش سریعتر

-عمر کمپرسور طولانی تر ( بعلت عملکرد اینورتر )

-یخ زدایی سریعتر ( در حالت گرمایش )

-قابلیت توزیع هوای مطلوب از طریق کانال در دستگاه های کانالی ( High Static)

 

 

کولر داکت اسپلیت 24000 

شماره فنی قطعه:
AUD-24UX4SLH
                                                                                                                                                 
 

مشخصات فنی:

تکنولوژی اینورتر (کم مصرف)

کلاس انرژی A

جریان و توان مصرفی متغیر متناسب با بار برودتی محیط ( عملکرد هوشمند )

سرمایش و گرمایش مطلوب متناسب با نیاز مشتری ( Comfortable Operation )

جریان راه اندازی پایین ( بدون شوک الکتریکی در هنگام راه اندازی )

عملکرد گرمایشی پر قدرت تا منفی ۱۰ درجه سانتیگراد

سطح صدای پایین

سرمایش و گرمایش سریعتر

عمر کمپرسور طولانی تر ( بعلت عملکرد اینورتر )

یخ زدایی سریعتر ( در حالت گرمایش )

قابلیت توزیع هوای مطلوب از طریق کانال در دستگاه های کانالی ( High Static)

راهنمای خرید داکت اسپلیت کلیک کنید


کولر داکت اسپلیت 36000 

شماره فنی قطعه:
AUD-36UX4SMH

 

                                                                                                                                                 
 

مشخصات فنی:

تکنولوژی اینورتر (کم مصرف)

کلاس انرژی A

جریان و توان مصرفی متغیر متناسب با بار برودتی محیط ( عملکرد هوشمند )

سرمایش و گرمایش مطلوب متناسب با نیاز مشتری ( Comfortable Operation )

جریان راه اندازی پایین ( بدون شوک الکتریکی در هنگام راه اندازی )

عملکرد گرمایشی پر قدرت تا منفی ۱۰ درجه سانتیگراد

سطح صدای پایین

سرمایش و گرمایش سریعتر

عمر کمپرسور طولانی تر ( بعلت عملکرد اینورتر )

یخ زدایی سریعتر ( در حالت گرمایش )

قابلیت توزیع هوای مطلوب از طریق کانال در دستگاه های کانالی ( High Static)

راهنمای خرید داکت اسپلیت کلیک کنید


کولر داکت اسپلیت 48000 

شماره فنی قطعه:
AUD-48UX4SHH
                                                                                                                                                 
 

مشخصات فنی:

تکنولوژی اینورتر (کم مصرف)

کلاس انرژی A

جریان و توان مصرفی متغیر متناسب با بار برودتی محیط ( عملکرد هوشمند )

سرمایش و گرمایش مطلوب متناسب با نیاز مشتری ( Comfortable Operation )

جریان راه اندازی پایین ( بدون شوک الکتریکی در هنگام راه اندازی )

عملکرد گرمایشی پر قدرت تا منفی ۱۰ درجه سانتیگراد

سطح صدای پایین

سرمایش و گرمایش سریعتر

عمر کمپرسور طولانی تر ( بعلت عملکرد اینورتر )

یخ زدایی سریعتر ( در حالت گرمایش )

قابلیت توزیع هوای مطلوب از طریق کانال در دستگاه های کانالی ( High Static)

راهنمای خرید داکت اسپلیت کلیک کنید


 

 کولر داکت اسپلیت 60000 

شماره فنی قطعه:
AUD-60UX4SHH
                                                                                                                                                 
 

مشخصات فنی:

تکنولوژی اینورتر (کم مصرف)

کلاس انرژی A

جریان و توان مصرفی متغیر متناسب با بار برودتی محیط ( عملکرد هوشمند )

سرمایش و گرمایش مطلوب متناسب با نیاز مشتری ( Comfortable Operation )

جریان راه اندازی پایین ( بدون شوک الکتریکی در هنگام راه اندازی )

عملکرد گرمایشی پر قدرت تا منفی ۱۰ درجه سانتیگراد

سطح صدای پایین

سرمایش و گرمایش سریعتر

عمر کمپرسور طولانی تر ( بعلت عملکرد اینورتر )

یخ زدایی سریعتر ( در حالت گرمایش )

قابلیت توزیع هوای مطلوب از طریق کانال در دستگاه های کانالی ( High Static)

راهنمای خرید داکت اسپلیت کلیک کنید

 


 مشخصات فنی داکت اسپلیت هایسنس اینورتر

 

داکت اسپلیت اینورتر هایسنس

مشخصات فنی

18000

24000

36000

48000

60000

 

18000

24000

36000

48000

60000

 

BTU/H

 

ظرفیت سرمایش

18000

24000

36000

48000

60000

ظرفیت گرمایش

6.9

8.9

13.5

7.5

10.8

سرمایش

جریان نامی

6.9

8.9

13.9

8

11.3

گرمایش

تک فاز

تک فاز

تک فاز

سه فاز

سه فاز

فاز

نوع برق مصرفی

41/38

41/38

43/40

53/49

53/49

پنل داخلی

H/L

میزان نویز صدا

)db)

56

58

58

60

60

بیرونی

1/4

3/8

3/8

3/8

8/3

اینچ

لوله رفت(مایع)

1/2

5/8

5/8

3/4

3/4

اینچ

لوله برگشت(گاز)

1170*190*447

800*270*270

1300*266*720

1386*350*800

1386*350*800

داخلی

ابعاد

800*560*260

900*640*300

950*840*340

950*1386*340

950*1386*340

بیرونی

24

32

43

50

50

داخلی

وزن خالص (کیلو گرم)

35.5

50

70

101

108

بیرونی

20

20

30

50

50

متر

حداکثر طول لوله

10

10

20

30

30

متر

حداکثر ارتفاع لوله