اطلس تکنیک

تهویه مطبوع لوله مسی تجهیزات گازهای طبی

اسپلیت چند پنل 

شماره فنی قطعه: AM-09+12HR4FQGUH
                                                                                                                                                 
 

مشخصات فنی:

-ظرفیت سرمایش ۱: ۹۰۰۰Btu/hr

-ظرفیت سرمایش ۲: ۱۲۰۰۰Btu/hr

-ظرفیت گرمایش ۱ : ۹۷۰۰Btu/hr

-ظرفیت گرمایش ۲ : ۱۳۰۰۰Btu/hr

EER- برای سرمایش: ۲.۹۳

COP- برای گرمایش: ۳.۲۷

-مبرد: R۲۲

-جریان کارکرد سرمایش: ۹.۷ آمپر

-جریان کارکرد گرمایش: ۹.۳ آمپر

-نوع کمپرسور: Rotary

-ابعاد واحد داخلی ۱:۱۹۲*۲۷۰*۸۱۸ میلی متر

-ابعاد واحد داخلی ۲:۱۹۲*۲۷۰*۸۱۸ میلی متر

-ابعاد واحد خارجی: ۳۸۰*۷۰۲*۸۳۲ میلی متر

-وزن خالص واحد داخلی ۱: ۱۰ کیلوگرم

-وزن خالص واحد داخلی ۲: ۱۰ کیلوگرم

-وزن خالص واخد خارجی: ۶۳ کیلوگرم