اطلس تکنیک

تهویه مطبوع لوله مسی تجهیزات گازهای طبی

اسپلیت چند پنل 

شماره فنی قطعه:
AM-09+12HR4FQGUH
                                                                                                                                                 
 

مشخصات فنی:

ظرفیت سرمایش ۱: ۹۰۰۰Btu/hr

ظرفیت سرمایش ۲: ۱۲۰۰۰Btu/hr

ظرفیت گرمایش ۱ : ۹۷۰۰Btu/hr

ظرفیت گرمایش ۲ : ۱۳۰۰۰Btu/hr

EER برای سرمایش: ۲.۹۳

COP برای گرمایش: ۳.۲۷

مبرد: R۲۲

جریان کارکرد سرمایش: ۹.۷ آمپر

جریان کارکرد گرمایش: ۹.۳ آمپر

نوع کمپرسور: Rotary

ابعاد واحد داخلی ۱:۱۹۲*۲۷۰*۸۱۸ میلی متر

ابعاد واحد داخلی ۲:۱۹۲*۲۷۰*۸۱۸ میلی متر

ابعاد واحد خارجی: ۳۸۰*۷۰۲*۸۳۲ میلی متر

وزن خالص واحد داخلی ۱: ۱۰ کیلوگرم

وزن خالص واحد داخلی ۲: ۱۰ کیلوگرم

وزن خالص واخد خارجی: ۶۳ کیلوگرم