اطلس تکنیک

تهویه مطبوع لوله مسی تجهیزات گازهای طبی

      اسپلیت اینورتر 9000 

شماره فنی قطعه:
HI-09HVL
   
مشخصات فنی:

ظرفیت سرمایش: ۹۰۰۰ (۲۴۵۰-۱۱۰۰۰) Btu/hr

ظرفیت گرمایش: ۱۱۰۰۰ (۲۸۰۰-۱۳۰۰۰) Btu/hr

کلاس انرژی A

تا ۵۰% صرفه جویی در مصرف برق

مبرد: R۴۱۰a

جریان کارکرد سرمایش: ۳.۸ آمپر

جریان کارکرد گرمایش: ۳.۷ آمپر

نوع کمپرسور: Rotary

ابعاد واحد داخلی: ۱۹۲*۲۵۲*۷۵۰ میلی متر

ابعاد واحد خارجی: ۲۴۰*۴۸۲*۷۱۵ میلی متر

وزن خالص واحد داخلی: ۷.۵ کیلوگرم

وزن خالص واخد خارجی: ۲۸ کیلوگرم

 


    اسپلیت اینورتر 12000 

شماره فنی قطعه:
HI-12HVL

 

   مشخصات فنی:

ظرفیت سرمایش: ۱۱۰۰۰ (۲۴۵۰-۱۲۵۰۰) Btu/hr

ظرفیت گرمایش: ۱۱۵۰۰ (۲۸۰۰-۱۴۰۰۰) Btu/hr

کلاس انرژی A

تا ۵۰% صرفه جویی در مصرف برق

EER برای سرمایش: ۴.۵

COP برای گرمایش: ۴.۱

مبرد: R۴۱۰a

جریان کارکرد سرمایش: ۳.۸ آمپر

جریان کارکرد گرمایش: ۳.۷ آمپر

نوع کمپرسور: Rotary

ابعاد واحد داخلی: ۱۹۲*۲۵۲*۷۵۰ میلی متر

ابعاد واحد خارجی: ۲۴۰*۴۸۲*۷۱۵ میلی متر

وزن خالص واحد داخلی: ۷.۵ کیلوگرم

وزن خالص واخد خارجی: ۳۱ کیلوگرم


 


 

    

شماره فنی قطعه:

اسپلیت اینورتر 18000 

شماره فنی قطعه:
HI-18HVL
 مشخصات فنی:

ظرفیت سرمایش: ۱۸۰۰۰ (۶۲۰۰-۲۰۰۰۰) Btu/hr

ظرفیت گرمایش: ۱۹۰۰۰ (۶۰۰۰-۲۳۰۰۰) Btu/hr

کلاس انرژی A

تا ۵۰% صرفه جویی در مصرف برق

مبرد: R۴۱۰a

جریان کارکرد سرمایش: ۷.۶ آمپر

جریان کارکرد گرمایش: ۷.۴ آمپر

نوع کمپرسور: Twin Rotary

ابعاد واحد داخلی: ۲۰۳*۳۱۳*۹۲۰ میلی متر

ابعاد واحد خارجی: ۲۶۸*۶۳۷*۸۳۰ میلی متر

وزن خالص واحد داخلی: ۱۲ کیلوگرم

وزن خالص واخد خارجی: ۴۹ کیلوگرم

 


اسپلیت اینورتر 24000 مدل HI-24HVL 

شماره فنی قطعه:
HI-24HVL

 

                                                                                                             
 

مشخصات فنی:

ظرفیت سرمایش: ۲۴۰۰۰ (۷۵۰۰-۲۷۰۰۰) Btu/hr

ظرفیت گرمایش: ۲۷۰۰۰ (۷۵۰۰-۳۰۰۰۰) Btu/hr

کلاس انرژی A

تا ۵۰% صرفه جویی در مصرف برق

مبرد: R۴۱۰a

جریان کارکرد سرمایش: ۱۰ آمپر

جریان کارکرد گرمایش: ۱۰.۵ آمپر

نوع کمپرسور: Twin Rotary

ابعاد واحد داخلی: ۲۰۳*۳۱۳*۱۰۲۵ میلی متر

ابعاد واحد خارجی: ۳۸۰*۷۰۲*۸۳۲میلی متر

وزن خالص واحد داخلی: ۱۳ کیلوگرم

وزن خالص واخد خارجی: ۶۱ کیلوگرم

 


 

 

اسپلیت اینورتر 30000 سیلور 

 

شماره فنی قطعه:
HI-30HVQ SILVER

 

 

مشخصات فنی:

ظرفیت سرمایش: ۳۰۰۰۰ (۱۴۳۰۰-۳۳۰۰۰) Btu/hr

ظرفیت گرمایش: ۳۱۵۰۰(۱۵۳۰۰-۳۵۰۰۰) Btu/hr

کلاس انرژی A

تا ۵۰% صرفه جویی در مصرف برق

مبرد: R۴۱۰a

جریان کارکرد سرمایش: ۱۱.۱ آمپر

جریان کارکرد گرمایش: ۱۲ آمپر

نوع کمپرسور: Twin Rotary

ابعاد واحد داخلی: ۲۶۶*۳۶۷*۱۳۵۰ میلی متر

ابعاد واحد خارجی: ۳۶۶*۷۹۵*۸۸۵ میلی متر

وزن خالص واحد داخلی: ۱۶ کیلوگرم

وزن خالص واخد خارجی: ۷۴ کیلوگرم