اطلس تکنیک

تهویه مطبوع لوله مسی تجهیزات گازهای طبی

  1. تکنولوژی روز دنیا
  2. دارای مبرد دوستدار محیط زیست  R410A
  3. پایین ترین میزان مصرف برق
  4. بدون نوسانات درجه حرارت
  5. پایین ترین سطح صدای دستگاه
  6. حداکثر سطح آسایش
  7. مجهز به فیلر کربن فعال
  8. کندانسور و رادیاتور طلایی و ضد رسوب
  9. نصب رایگان
  10.  5متر لوله رایگان

 

ویژگیواحدTGSA-09H410TGSA-12H410ATGSA-18H410A
ظرفیت سرمایش BTU/h 9000 12000 18000
ظرفیت گرمایش BTU/h 9500 13000 19500
برق مصرفی Ph,V,Hz 1,220,50 1,220,50 1,220,50
توان مصرفی سرمایش W 809 1090 1640
توان مصرفی گرمایش W 775 1052 1675
جریان مصرفی سرمایش A 3.83 5.16 7.76
راندمان سرمایش W/W 3.21 3.21 3.23
راندمان گرمایش W/W 3.61 3.61 3.61
جریان مصرفی گرمایش A 3.67 5 7.93
سطح صدا یونیت داخلی dB-A 35/31/27 39/35/27 40/37/34
ظرفیت هوادهی m³/hr 480 520 780
سطح صدا یونیت بیرونی dB-A 50 52 56
ابعاد یونیت داخلی mm 165×267×815 178×283×872 195×300×960
ابعاد کارتن یونیت داخلی mm 260×344×890 375×260×935 280×390×1035
وزن خالص یونیت داخلی Kg 10 11 13
وزن کل یونیت داخلی kg 13 15 18
ابعاد یونیت بیرونی mm 320×540×848 320×540×848 378×680×913
ابعاد کارتن یونیت بیرونی mm 360×590×878 320×540×848 428×720×428
وزن خالص یونیت بیرونی Kg 26 40 52
وزن کل یونیت بیرونی kg 30 44 57
سایز لوله مایع mm-inch ("1/4)6.35 ("1/4)6.35 ("1/4)6.35
سایز لوله گاز mm-inch ("3/8)9.52 ("1/2)12.7 ("1/2)12.7
دمای محیط °C 7up to 45 - 7up to 45 - 7up to 45 -
فضای قابل استفاده 13-22 18-30 26-44

 

ویژگی  واحدTGSA-24H410A
ظرفیت سرمایش BTU/h 22000
ظرفیت گرمایش BTU/h 23200
برق مصرفی Ph,V,Hz 1,220,50
توان مصرفی سرمایش W 2008
توان مصرفی گرمایش W 2060
جریان مصرفی سرمایش A 9.5
راندمان سرمایش W/W 3.21
راندمان گرمایش W/W 3.3
جریان مصرفی گرمایش                       A 9.75
سطح صدا یونیت داخلی dB-A 47/42/37
ظرفیت هوادهی m³/hr 1030
سطح صدا یونیت بیرونی dB-A 59
ابعاد یونیت داخلی mm 208×330×1090
ابعاد کارتن یونیت داخلی mm 310×410×1160
وزن خالص یونیت داخلی Kg 16
وزن کل یونیت داخلی kg 21
ابعاد یونیت بیرونی mm 412×700×1018
ابعاد کارتن یونیت بیرونی mm 450×755×1100
وزن خالص یونیت بیرونی Kg 59
وزن کل یونیت بیرونی kg 64
سایز لوله مایع mm-inch ("3/8)9.53
سایز لوله گاز mm-inch ("5/8)15.88
دمای محیط °C 7up to 45 -
فضای قابل استفاده 32-55