اطلس تکنیک

تهویه مطبوع لوله مسی تجهیزات گازهای طبی

 
 • حاره ای (Tropical):ندارد
 •     نوع کمپرسور:Rotary-DC Inverter
 •     کلاس - Btu/h:18000
 •     کنترل (از راه دور / سیم دار):کنترل از راه دور
 •     وزن پنل خارجی Kg:41
 •     وزن پنل داخلی:14
 •     مبرد:R410A
 •     اینورتر(Inverter)- (کمپرسور دور متغیر):دارد
 •     جریان راه اندازی (A):7.6
 •     سایز کابل برق اصلی تا 25 متر طول     ( Qty*mm2):3*2.
 •     محل اتصال برق به دستگاه (پنل     داخلی/ پنل خارجی):پنل     خارجی
 •     برق ورودی (V/ φ /Hz):220/1/50HZ
 •     عملکرد:سرمایش-گرمایش
 •     مارک:اجنرال

                                

     مدل 

 •     پنل خارجی:AOGG18LFC/AOHG18LFC
 •     پنل داخلی:ASGS18LFCA/ASHG18LFCA

                       ظرفیت

 •     گرمایش (KW6.30
 •     سرمایش (KW5.20
 •     گرمایش (Btu/h21500
 •     سرمایش (Btu/h17750

       برق مصرفی   

 •     درجه مصرف انرژی:
 •     گرمایش (KW1.71
 •     سرمایش (KW):1.52

                راندمان انرژی (EER)   

 •     گرمایش (KW/KW):3.68
 •     سرمایش (KW/KW):3.42

                       جریان کارکرد

 •     گرمایش (A):7.6

               رطوبت زدایی   

 •     Liter/h:2.6
 •     Pints/h:4.68

             گردش هوای اتاق (دور زیاد)   

 •     M3/h:550/620/740/900
 •     CFM:324/365/435/530

             قابلیت کارکرد در دمای   

 •     سرمایش ( °C):46_10-
 •     گرمایش (°C):24_15-

               شدت صدا (dB)   

 •     خارجی:50
 •     داخلی دور کم:33/26
 •     داخلی دور متوسط:37
 •     داخلی دور زیاد:43

                  لوله های ارتباطی   

 •     حداکثر اختلاف ارتفاع:20
 •     حداکثر طول لوله m:25
 •     سایز لوله گاز mm/inch:("2/1)     /12.7
 •     سایز لوله مایع mm/inch:("4/1)     /6.35

                         ابعاد پنل داخلی   

 •     W / H / D - mm:320/998/238

                          ابعاد پنل خارجی   

 •     W / H / D - mm:620/790/290
   

        

 •   حاره ای (Tropical):ندارد
 •   نوع کمپرسور:Rotary-DC Inverter
 •   کلاس - Btu/h:12000
 •   کنترل (از راه دور / سیم دار):کنترل از راه دور
 •   وزن پنل خارجی Kg:29
 •   وزن پنل داخلی:7.5
 •   اینورتر(Inverter)- (کمپرسور   دور متغیر):دارد
 •   مبرد:R410A
 •   جریان راه اندازی (A):5.6
 •   سایز کابل برق اصلی تا 25 متر طول (   Qty*mm2):3*2.5
 •   محل اتصال برق به دستگاه (پنل   داخلی/ پنل خارجی):پنل خارجی
 •   برق ورودی (V/ φ /Hz):220/1/50HZ
 •   عملکرد:سرمایشی-گرمایشی
 •   مارک:اجنرال

              

      مدل

 •   پنل خارجی:AOGG12LEC/AOHG12LEC
 •   پنل داخلی:ASGS12LECA/ASHG12LECA

                    ظرفیت

 •   گرمایش (KW):4.00
 •   سرمایش (KW):3.40
 •   گرمایش (Btu/h):13650
 •   سرمایش (Btu/h):11605

                    برق مصرفی

 •   درجه مصرف انرژی:
 •   گرمایش (KW):0.99
 •   سرمایش (KW):0.92

                    راندمان انرژی (EER)

 •   گرمایش (KW/KW):4.04
 •   سرمایش (KW/KW):3.70

                    جریان کارکرد

 •   گرمایش (A):4.7
 •   سرمایش (A):4.4

                    رطوبت زدایی

 •   Liter/h:1.8
 •   Pints/h:3.3

                    گردش هوای اتاق (دور زیاد)

 •   M3/h:سرمایش690-گرمایش710
 •   CFM:سرمایش406-گرمایش418

                    قابلیت کارکرد در دمای

 •   سرمایش ( °C):10_43
 •   گرمایش (°C):24_15-

                    شدت صدا (dB)

 •   خارجی:50
 •   داخلی دور کم:31/21
 •   داخلی دور متوسط:38
 •   داخلی دور زیاد:43

                    لوله های ارتباطی

 •   حداکثر اختلاف ارتفاع:15
 •   حداکثر طول لوله m:20
 •   سایز لوله گاز mm/inch:(3/8")/9.52
 •   سایز لوله مایع mm/inch:("4/1)/6.35

                    ابعاد پنل داخلی

 •   W / H / D - mm:260/790/198

                    ابعاد پنل خارجی

 •   W / H / D - mm:540/660/290

 

      

 •   حاره ای (Tropical):ندارد
 •   نوع کمپرسور:Rotary-DC Inverter
 •   کلاس - Btu/h:30000
 •   کنترل (از راه دور / سیم دار):کنترل از راه دور
 •   وزن پنل خارجی Kg:61
 •   وزن پنل داخلی:14
 •   اینورتر(Inverter)- (کمپرسور   دور متغیر):دارد
 •   مبرد:R410A
 •   جریان راه اندازی (A):10.9
 •   سایز کابل برق اصلی تا 25 متر طول (   Qty*mm2):3*4
 •   محل اتصال برق به دستگاه (پنل   داخلی/ پنل خارجی):پنل خارجی
 •   برق ورودی (V/ φ /Hz):220/1/50HZ
 •   عملکرد:سرمایشی-گرمایشی
 •   مارک:اجنرال

 

                    مدل

 •   پنل خارجی:AOGG30LFT/AOHG30LFT
 •   پنل داخلی:ASGS30LFCA/ASHG30LFCA

                    ظرفیت

 •   گرمایش (KW):8.80
 •   سرمایش (KW):8.00
 •   گرمایش (Btu/h):30050
 •   سرمایش (Btu/h):27305

                    برق مصرفی

 •   درجه مصرف انرژی:
 •   گرمایش (KW):2.44
 •   سرمایش (KW):2.49

                    راندمان انرژی (EER)

 •   گرمایش (KW/KW):3.61
 •   سرمایش (KW/KW):3.21

                    جریان کارکرد

 •   گرمایش (A):10.7
 •   سرمایش (A):10.9

                    رطوبت زدایی

 •   Liter/h:3.2
 •   Pints/h:5.76

                    گردش هوای اتاق (دور زیاد)

 •   M3/h:620/740/900/1100
 •   CFM:365/435/530/647

                    قابلیت کارکرد در دمای

 •   سرمایش ( °C):46_10-
 •   گرمایش (°C):24_15-

                    شدت صدا (dB)

 •   خارجی:53
 •   داخلی دور کم:37/33
 •   داخلی دور متوسط:42
 •   داخلی دور زیاد:48

                    لوله های ارتباطی

 •   حداکثر اختلاف ارتفاع:30
 •   حداکثر طول لوله m:50
 •   سایز لوله گاز mm/inch:(5/8")/15.88
 •   سایز لوله مایع mm/inch:(3/8")/9.52

                    ابعاد پنل داخلی

 •   W / H / D - mm:320/998/238

                    ابعاد پنل خارجی

 •   W / H / D - mm:830/900/330

 

 
 •     حاره ای (Tropical):ندارد
 •     نوع کمپرسور:Rotary-DC Inverter
 •     کلاس - Btu/h:24000
 •     کنترل (از راه دور / سیم دار):کنترل از راه دور
 •     وزن پنل خارجی Kg:43
 •     وزن پنل داخلی:14
 •     اینورتر(Inverter)- (کمپرسور دور متغیر):دارد
 •     مبرد:R410A
 •     جریان راه اندازی (A):9.7
 •     سایز کابل برق اصلی تا 25 متر طول     ( Qty*mm2):3*4
 •     محل اتصال برق به دستگاه (پنل     داخلی/ پنل خارجی):پنل     خارجی
 •     برق ورودی (V/ φ /Hz):220/1/50HZ
 •     عملکرد:سرمایشی-گرمایشی
 •     مارک:اجنرال

          

               مدل   

 •     پنل خارجی:AOGG24LFL/AOHG24LFL
 •     پنل داخلی:ASGS24LFCA/ASHG24LFCA

                         ظرفیت   

 •     گرمایش (KW):8.00
 •     سرمایش (KW):7.10
 •     گرمایش (Btu/h):27305
 •     سرمایش (Btu/h):24230

                       برق مصرفی   

 •     درجه مصرف انرژی:
 •     گرمایش (KW):2.21
 •     سرمایش (KW):2.20

                 راندمان انرژی (EER)   

 •     گرمایش (KW/KW):3.61
 •     سرمایش (KW/KW):3.23

                   جریان کارکرد   

 •     گرمایش (A):9.7
 •     سرمایش (A):9.7

               رطوبت زدایی

 •     Liter/h:2.7
 •     Pints/h:4.86

          گردش هوای اتاق (دور زیاد)   

 •     M3/h:580/740/900/1100
 •     CFM:341/435/530/647

               قابلیت کارکرد در دمای   

 •     سرمایش ( °C):46_10-
 •     گرمایش (°C):24_15-

                  شدت صدا (dB)   

 •     خارجی:53
 •     داخلی دور کم:37/32
 •     داخلی دور متوسط:42
 •     داخلی دور زیاد:47

                لوله های ارتباطی   

 •     حداکثر اختلاف ارتفاع:20
 •     حداکثر طول لوله m:30
 •     سایز لوله گاز mm/inch:(5/8")/15.88
 •     سایز لوله مایع mm/inch:("4/1)/6.35

                      ابعاد پنل داخلی   

 •     W / H / D - mm:320/998/238

                          ابعاد پنل خارجی   

 •     W / H / D - mm:578/790/315