اطلس تکنیک

تهویه مطبوع لوله مسی تجهیزات گازهای طبی

-حاره ای (Tropical):ندارد

-نوع کمپرسور:Rotary-DC Inverter
-کلاس - Btu/h:18000
-کنترل (از راه دور / سیم دار):کنترل از راه دور
-وزن پنل خارجی Kg:41
-وزن پنل داخلی:14
-مبرد:R410A
-اینورتر(Inverter)- (کمپرسور دور متغیر):دارد
-جریان راه اندازی (A):7.6
-سایز کابل برق اصلی تا 25 متر طول (Qty*mm2):3*2)
-محل اتصال برق به دستگاه(پنل داخلی/پنل خارجی):پنل خارجی
-برق ورودی (V/ φ /Hz):220/1/50HZ
-عملکرد:سرمایش-گرمایش

مارک:اجنرال

                                

مدل 

پنل خارجی:AOGG18LFC/AOHG18LFC

پنل داخلی:ASGS18LFCA/ASHG18LFCA

ظرفیت
 گرمایش (KW6.30
 سرمایش (KW5.20
 گرمایش (Btu/h21500
 سرمایش (Btu/h17750

 برق مصرفی   

درجه مصرف انرژی:

گرمایش (KW1.71

سرمایش (KW):1.52

 راندمان انرژی (EER)   

گرمایش (KW/KW):3.68

سرمایش (KW/KW):3.42

جریان کارکرد

گرمایش (A):7.6

رطوبت زدایی   

 -Liter/h:2.6
 -Pints/h:4.68

 -گردش هوای اتاق (دور زیاد)   

 -M3/h:550/620/740/900
 -CFM:324/365/435/530


 قابلیت کارکرد در دمای   
-سرمایش ( °C):46_10-
-گرمایش (°C):24_15-
-شدت صدا (dB)   
-خارجی:50
-داخلی دور کم:33/26
-داخلی دور متوسط:37
-داخلی دور زیاد:43
-لوله های ارتباطی   
-حداکثر اختلاف ارتفاع:20
-حداکثر طول لوله m:25
-سایز لوله گاز mm/inch:("2/1)     /12.7
-سایز لوله مایع mm/inch:("4/1)     /6.35
  

ابعاد پنل داخلی   

-W / H / D - mm:320/998/238

ابعاد پنل خارجی   

-W / H / D - mm:620/790/290

  

-حاره ای (Tropical):ندارد

-نوع کمپرسور:Rotary-DC Inverter
-کلاس - Btu/h:12000
-کنترل (از راه دور / سیم دار):کنترل از راه دور
-وزن پنل خارجی Kg:29
-وزن پنل داخلی:7.5
-اینورتر(Inverter)- (کمپرسور   دور متغیر):دارد
-مبرد:R410A
-جریان راه اندازی (A):5.6
-سایز کابل برق اصلی تا 25 متر طول ( Qty*mm2):3*2.5)
-محل اتصال برق به دستگاه(پنل داخلی/پنل خارجی):پنل خارجی
-برق ورودی (V/ φ /Hz):220/1/50HZ
-عملکرد:سرمایشی-گرمایشی
 

مارک:اجنرال

              

مدل

  پنل خارجی:AOGG12LEC/AOHG12LEC

  پنل داخلی:ASGS12LECA/ASHG12LECA

ظرفیت
  گرمایش (KW):4.00
  سرمایش (KW):3.40
  گرمایش (Btu/h):13650
  سرمایش (Btu/h):11605

برق مصرفی

  درجه مصرف انرژی:

گرمایش (KW):0.99

سرمایش (KW):0.92

راندمان انرژی (EER)

گرمایش (KW/KW):4.04

سرمایش (KW/KW):3.70

جریان کارکرد

گرمایش (A):4.7

سرمایش (A):4.4

رطوبت زدایی

  Liter/h:1.8
  Pints/h:3.3

گردش هوای اتاق (دور زیاد)

  M3/h:سرمایش690-گرمایش710
  CFM:سرمایش406-گرمایش418

قابلیت کارکرد در دمای

-سرمایش ( °C):10_43
-گرمایش (°C):24_15-
-شدت صدا (dB)
-خارجی:50
-داخلی دور کم:31/21
-داخلی دور متوسط:38
-داخلی دور زیاد:43

 

لوله های ارتباطی

  -حداکثر اختلاف ارتفاع:15
  -حداکثر طول لوله m:20
  -سایز لوله گاز mm/inch:(3/8")/9.52
  -سایز لوله مایع mm/inch:("4/1)/6.35

 ابعاد پنل داخلی

 - W / H / D - mm:260/790/198

ابعاد پنل خارجی

 - W / H / D - mm:540/660/290

 

حاره ای (Tropical):ندارد

 -نوع کمپرسور:Rotary-DC Inverter
 -کلاس - Btu/h:30000
 -کنترل (از راه دور / سیم دار):کنترل از راه دور
 -وزن پنل خارجی Kg:61
  -وزن پنل داخلی:14
  -اینورتر(Inverter)- (کمپرسور   دور متغیر):دارد
  -مبرد:R410A
  -جریان راه اندازی (A):10.9
  -سایز کابل برق اصلی تا 25 متر طول Qty*mm2):3*4)
  -محل اتصال برق به دستگاه (پنل   داخلی/ پنل خارجی):پنل خارجی
  -برق ورودی (V/ φ /Hz):220/1/50HZ
  -عملکرد:سرمایشی-گرمایشی


  مارک:اجنرال

 
 مدل


  پنل خارجی:AOGG30LFT/AOHG30LFT
  پنل داخلی:ASGS30LFCA/ASHG30LFCA
                   

ظرفیت
  گرمایش (KW):8.80
  سرمایش (KW):8.00
  گرمایش (Btu/h):30050
  سرمایش (Btu/h):27305

 برق مصرفی

  درجه مصرف انرژی:
  گرمایش (KW):2.44
  سرمایش (KW):2.49

 راندمان انرژی (EER)
  گرمایش (KW/KW):3.61
  سرمایش (KW/KW):3.21

جریان کارکرد
  گرمایش (A):10.7
  سرمایش (A):10.9

رطوبت زدایی
  Liter/h:3.2
  Pints/h:5.76

 گردش هوای اتاق (دور زیاد)
  M3/h:620/740/900/1100
  CFM:365/435/530/647

 قابلیت کارکرد در دمای
  سرمایش ( °C):46_10-
  گرمایش (°C):24_15-

شدت صدا (dB)
  خارجی:53
  داخلی دور کم:37/33
  داخلی دور متوسط:42
  داخلی دور زیاد:48

لوله های ارتباطی

حداکثر اختلاف ارتفاع:30 

حداکثر طول لوله m:50 

سایز لوله گاز mm/inch:(5/8")/15.88 

سایز لوله مایع mm/inch:(3/8")/9.52                   

ابعاد پنل داخلی

   W / H / D - mm:320/998/238

ابعاد پنل خارجی

  W / H / D - mm:830/900/330
 

حاره ای (Tropical):ندارد

-نوع کمپرسور:Rotary-DC Inverter
-کلاس - Btu/h:24000
-کنترل (از راه دور / سیم دار):کنترل از راه دور
-وزن پنل خارجی Kg:43
-وزن پنل داخلی:14
-اینورتر(Inverter)- (کمپرسور دور متغیر):دارد
-مبرد:R410A
-جریان راه اندازی (A):9.7
-سایز کابل برق اصلی تا 25 متر طول ( Qty*mm2):3*4
-محل اتصال برق به دستگاه (پنل داخلی/ پنل خارجی):پنل     خارجی
-برق ورودی (V/ φ /Hz):220/1/50HZ
-عملکرد:سرمایشی-گرمایشی
   

مارک:اجنرال
          

 مدل   

    پنل خارجی:AOGG24LFL/AOHG24LFL
    پنل داخلی:ASGS24LFCA/ASHG24LFCA

                        

ظرفیت   

    گرمایش (KW):8.00
    سرمایش (KW):7.10
    گرمایش (Btu/h):27305
    سرمایش (Btu/h):24230

برق مصرفی   

    درجه مصرف انرژی:
    گرمایش (KW):2.21
    سرمایش (KW):2.20

راندمان انرژی (EER)   
   گرمایش (KW/KW):3.61
   سرمایش (KW/KW):3.23

جریان کارکرد   
    گرمایش (A):9.7
    سرمایش (A):9.7

رطوبت زدایی
    Liter/h:2.7
    Pints/h:4.86

گردش هوای اتاق (دور زیاد)   
   M3/h:580/740/900/1100
   CFM:341/435/530/647

قابلیت کارکرد در دمای   
   سرمایش ( °C):46_10-
   گرمایش (°C):24_15-

شدت صدا (dB)   
    خارجی:53
    داخلی دور کم:37/32
    داخلی دور متوسط:42
    داخلی دور زیاد:47

لوله های ارتباطی   

حداکثر اختلاف ارتفاع:20

حداکثر طول لوله m:30

سایز لوله گاز mm/inch:(5/8")/15.88

سایز لوله مایع mm/inch:("4/1)/6.35

ابعاد پنل داخلی   

 W / H / D - mm:320/998/238

ابعاد پنل خارجی 

 W / H / D - mm:578/790/315