اطلس تکنیک

تهویه مطبوع لوله مسی تجهیزات گازهای طبی

فلو متر اکسیژن

ظرف مرطوب کننده از جنس پلی کربنات نشکن و قابل اتو کلاو

سوپاپ دار

دارای ماسک بیمار